maandag 2 april 2012

College 8. Informeel leren en jongeren

Mijn persoonlijke, bescheiden mening is dat je altijd overal wel iets van kan leren. Zo vind ik bijvoorbeeld dat je nooit spijt van moet hebben van een ervaring, omdat spijt hebben zonde van je tijd is. Van datgene waar je spijt van kan hebben, heb je waarschijnlijk ook veel geleerd en dat is dan weer positief. Spijt is dus zonde en nergens voor nodig. Beter kun je kijken naar wat de desbetreffend ervaring je gebracht heeft. Of je er iets uit kunt halen en dit mee kunt nemen naar volgende ervaring of gewoon kunt integreren in je wijsheid ;).

Tijdens college 8 stond informeel leren centraal. Een zeer breed begrip, omdat in principe alle leerervaringen die jij opdoet buiten een onderwijsinstituut onder de noemer informeel leren in te delen zijn. Om iets meer houvast te bieden heeft Suzanne Keurntjes (2011) vier visies op educatie gekoppeld aan verschillende leervormen. Alle leersituaties die iemand tegen komt zou je in kunnen dezen in onderstaande tabel.


Formeel leren
Informeel leren

Visie 1
Onderwijs

Zelfgestuurd leren

Incidenteel leren

Socialisatie
Visie 2
Themaverdieping
Visie 3
Bewust maken
Visie 4
Persoonlijk
Tabel 1: Leervormen gekoppeld aan vier visies op educatie, Keurntjes, 2011

Ons huidige onderwijsstelsel is van vroeger uit gebaseerd op het formele leren. Dit is het welbekende plaatje waarbij een docent voor de klas staat en zijn wijsheid overdraagt aan de leerlingen in de klas. Hij weet hoe het zit in zijn vakgebied en de jongere heeft maar aan te nemen dat het de waarheid is. Jeroen Boschma en Inez Groen stellen in hun boek Generatie Einstein (2009) dat deze manier van onderwijs niet houdbaar is op de huidige generatie jongeren. De problemen binnen scholen die te maken hebben met motivatie, voortijdig afvallen en orde in de klas zijn te wijten aan het star vasthouden aan de formele onderwijsmethode. Boschma en Groen pleiten voor het nieuwe leren, dat zij dopen als natuurlijk leren en we in bovenstaande tabel in kunnen delen tussen zelfgestuurd leren en incidenteel leren. Hierbij is het belangrijk dat men niet uit gaat van een 'one-size-fits-all' lesvorm, maar lesvormen zoals projectgestuurd, probleemgestuurd en competentiegestuurd onderwijs gebruikt waarbij de docent náást zijn leerlingen staat en niet boven de leerlingen.

In een project voor de gemeente 's-Hertogenbosch zijn Martina, Julie, Janne en ik bezig met een adviesrapport omtrent de mediawijsheid van jongerenambassadeurs. Onderdeel van dit adviesrapport zijn lesplannen voor drie bijeenkomsten met de jongerenambassadeurs. Deze lesplannen zijn gericht op jongeren en dus is vooral het informeel leren hierin verweven. Wij gaan ervan uit dat jongeren op hun best zijn wanneer zij bezig zijn met wat zij leuk vinden. Zij moeten hun eigen interesses in kunnen zetten en hun talenten kunnen ontwikkelen om goed uit te verf te komen. Hoe we dit uiteindelijk verwerkt hebben in ons adviesrapport? Klik hier.

(Boschma, J. & I. Groen (2009). Generatie Einstein slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw. Pearson Education: Amsterdam.)

0 reacties: