woensdag 2 mei 2012

Groepsblog 'Wij zijn 3.0'

Martina van IJzendoorn - Julie van de Schoor
Janne van Wijnen - Lisanne van Zoom

Het duiden van nieuwe fenomenen in termen van achterhaalde voorlopers is door Marshall Mcluhan treffend het 'Horseless Carriage Syndrome' gedoopt. Vernoemd naar de aanvankelijk neiging om de auto te zien als een koets zonder paard ervoor. Dezelfde blik die toeschouwers een aantal jaar geleden hadden terwijl ze het paard zochten voor de koets, moet dhr. van Driel in zijn eerste college bij ons hebben herkend.

Zonder ook maar enige kennis van wat er ging gebeuren of waar het allemaal goed voor was, werden we geacht om allerlei accounts aan te maken om alleen al met de cursus te kunnen starten. Wij doorliepen hetzelfde proces als waar de maatschappij midden in zit. Namelijk de omschakeling van een 1.0 naar een 3.0 samenleving. Door ons te verplichten actief mee te doen hebben wij niet alleen de theorieĆ«n bestudeerd, we hebben ook zelf ervaren hoe de nieuwe digitale wereld in elkaar zit. Door zelf actief te zijn binnen deze digitale wereld hebben we automatisch de verschillende stappen van het ARIA-patroon doorlopen, zo weten we precies hoe de samenleving zich voelt in het gehele proces en zijn we op de hoogte van de moeilijkheden en discussiepunten.

Met al deze bagage hebben we, als toekomstige cultuurwetenschappers, een advies kunnen geven aan de gemeente 's-Hertogenbosch, die met jongerenambassadeurs aan de slag gaat om een digitaal ontmoetingspunt voor jongeren te realiseren. Met onze achtergrondkennis hebben we bijeenkomsten samengesteld die zij met de jongeren kunnen doorlopen. We konden hun vertellen waar ze op moesten letten en wat ze vooral niet moesten doen.

Niet alleen hebben we gemeente 's-Hertogenbosch een advies gegeven, ook hebben we jongeren zelf naar hun mening gevraag. We zijn hier niet de straat voor opgegaan. Nee, heel 3.0 hebben we dit gepost op de Facebookpagina van een jongere uit Den Bosch (de dochter van Janne). Zonder er de deur voor uit te hoeven, wisten we binnen een paar klikken wat de mening van de jeugd is over de activiteiten in Den Bosch. En zoals in het plaatje te zien is, valt hier nog wel iets aan te verbeteren.
Printscreen van Facebookpoll, 24-04-2012.
De samenwerking verliep heel soepel, en zoals Janne het beschrijft in de termen van Kolb:
'We gingen nu als een speer, de doeners namen de leiding en zetten aan tot een flink tempo. De taken werden vlot verdeeld, het plan van aanpak was meteen duidelijk, de afspraken snel gemaakt en ook nagekomen. Er ontstond van meet af aan een stroom van positieve energie waarop het goed werken bleek. De beslisser in ons midden nam meteen de technische aspecten voor haar rekening en bekommerde zich om zaken als de vorm van het eindproduct en de uitwerking van de gespreksverslagen. Voor de denker was de verbinding theorie - praktijk extra stimulerend: zij nam ook als vanzelfsprekend de concretisering van de bijeenkomsten op zich.'

Naast de afspraken 'in real life' die we gepland hadden in de samenwerking, hebben we veel contact gehad via Dropbox, Yammer en - ietwat ouderwets - e-mail. We hebben niet alleen geleerd over de samenleving 3.0, we maken er deel van uit. We staan niet meer als toeschouwers te kijken waar het paard is, we vragen ons kritisch af waar de auto naar toe zal gaan!

0 reacties: